Author Archives: Ten Ten - Page 3

Ten Ten

Quả cầu tròn nằm trong Tay Nham Sâm là Vũ Trụ hay Thiên Hà ( Ngân Hà) ? | Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực.

Nhiều anh em đọc truyện cãi nhau khốc liệt về cái tình tiết nhỏ trong Chap 122. Nham Sâm đã thể hiện sức mạnh đỉnh cao tối thượng của mình…
Continue Reading
error: Content is protected !!