Author Archives: thuthuat

Uncategorized

Tỷ lệ nhận VEST trên mỗi Like giảm, anh em chơi COS.TV đầu tư video content sẽ hiệu quả hơn các kiểu chơi khác.

Cách đây 1 năm rưỡi, lúc đó giá VEST hay COS là 224 đồng trên một đơn vị. Một acc có 13000 VEST, 1 cái Like giá trị tương đương…
Continue Reading
error: Content is protected !!