Lỗi này thường bắt gặp khi bạn cài Windows trên ổ đĩa mới thay. Sau khi chúng ta cài windows hoặc bung file ghost thì có thể không thấy ổ (D,E,…) đâu, chỉ thấy mỗi ổ C <hay ổ cài Windows>, mặc dù đã chia ổ rõ ràng.
May mắn là ổ đĩa không phải bị hỏng, mà nó chỉ bị ẩn đi.
Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách hiển thị lại ổ đĩa khi gặp lỗi tự dưng mất ổ đĩa trên Windows, và xử lý các lỗi khác gặp phải khi giải quyết vấn đề này.
* Bước 1 : Vào Start, gõ hay copy lệnh này vào ô Search : diskmgmt.msc


Sau đó mở công cụ diskmgmt < Disk Management > lên.
Nếu nó hiển thị danh sách các ổ đĩa thì sang thẳng bước 2.
<Nếu bạn gặp lỗi “Unable to Connect to Virtual Disk Service”, không hiển thị list các ổ đĩa, công cụ hiện ra một bảng trống trơn, thì xử lý thế này.
Step 1 : Vào Start, gõ hay copy lệnh này vào ô Search : services.msc
– Xong gõ Enter.
– Kéo xuống gần cuối cùng, tìm đến mục : “Virtual Disk“.
– Double-click để mở nó.


– Ở ô “Startup type” chọn Automatic hoặc Manual, ấn luôn cả vào ô “Start” cho nó chạy Service. Rồi nhấn OK.

Step 2 : Tiếp tục Vào Start, gõ hay copy lệnh này vào ô Search : gpedit.msc
– Click mở các thư mục cây theo đường dẫn : Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender Antivirus.
– Trong thư mục “Windows Defender Antivirus“, nhìn sang bên phải, phần Setting, double click vào mục “Turn off Windows Defender Antivirus


– Check vào Enabled, nếu nó chưa ở chế độ này sau đó click Apply và nhấn OK.

Step 3 : Khởi động lại máy để các thay đổi được thực thi>

* Bước 2 : Cửa sổ Disk Management hiển thị lên, bạn sẽ thấy danh sách các ổ cứng và phân vùng trên máy tính.

Như trên hình máy tính của mình có 2 ổ cứng là Disk 0 và Disk 1, các phân vùng là các ô màu xanh. Thông thường mỗi máy tính chỉ có 1 ổ cứng (Disk 0) với nhiều phân vùng ổ đĩa, còn cái Disk 1 kia ổ cứng di động cắm ngoài, không liên quan.
Bạn hãy tìm trong danh sách các phân vùng có phân vùng nào có chữ Headthy (Primary Partition) và ổ đĩa đó không có ký hiệu ổ đĩa dạng (C:) (:D),..
nhớ không lầm nó ghi chữ “Free Disk Space…” gì đó, ám chỉ vùng đó chưa sử dụng đến, bị ẩn đi.
Sau đó, bạn hãy nhấp chuột phải vào ổ đĩa đó và chọn “Change Drive Letter and Paths“.


Tại cửa sổ mới bạn chọn Add.


Có thể có cả bước đặt tên ổ mới và điều chỉnh dung lượng bạn sử dụng.


Sau đó nhấn OK
Như vậy là xong.

Bây giờ bạn vào My computer sẽ thấy ổ đĩa bị ẩn đã được hiển thị và các file dữ liệu vẫn còn nguyên vẹn.

Facebooktwitterpinterest