Clip bạn đang xem là hình ảnh một ông lão cầm một chiếc cần câu siêu nhỏ, để câu cá trong một cái rãnh thoát nước trên đường. Điều thú vị là bên trong lại có nhiều cá to cắn câu, có vẻ như toàn cá lóc.

Facebooktwitterpinterest