Những pha bi-a siêu ảo, tưởng chừng trượt ra ngoài thì lại nảy loạn xạ vào lỗ. Ăn Rùa 1 lần thì không hiếm, nhưng để mà ăn rùa 3 phát liên tiếp thì quả thực xưa nay hiếm.

Facebooktwitterpinterest