Gần đây trên mạng có chia sẻ một clip về 1 loại rắn khá lạ mắt với người Việt, chưa từng ai thấy loài này ngoài đời bao giờ. Nhiều người bình luận cho rằng đây là 1 loài sâu giả rắn. Tuy nhiên sâu giả rắn, sẽ không bao giờ có cái lưỡi như vậy. Qua tìm hiểu, Theo Dòng Sự Kiện đã được biết đó là là loài rắn hổ lục Gaboon sống ở Châu Phi, có răng nanh dài đến 5 cm và nhả ra một lượng độc khổng lồ. Khi bị loài rắn này cắn, có thể giúp người giảm cân xuống còn vài lạng tro.

Facebooktwitterpinterest