Đây là Một trong những Nhiệm Vụ trong chuỗi Nhiệm Vụ Phụ Tuyến Thung Lũng Ginkgo, các bạn bắt buộc phải làm khi muốn mở khoá tháp xâm chiếm.

Facebooktwitterpinterest