Có rất nhiều tướng Liên Quân, nhờ mỗi skill nội tại bá mà thành danh nhưng những tướng này có skill nội tại củ chuối không thể hiểu nổi.
1. Wisp.
Một skill nội tại phế vật nhất Liên Quân.
Chỉ kích hoạt khi Wisp chết, bằng việc giải phóng một số quả nổ trong phạm vi nhỏ.
Chỉ phát nổ khi giẫm lên. Xạ Thủ chẳng bao giờ giẫm phải cái này. Cận chiến có skill lướt cũng dễ dàng né.
Dame nổ bé như muỗi đốt inox.
Nếu Wisp không die mạng nào thì coi như không có nội tại.
Thực sự không thể hiểu nổi tại sao nhà phát hành không sửa lại skill này cho Wisp sau bao nhiêu phiên bản.

2. Grakk.
May mắn hơn Wisp là skill này kích hoạt cả lúc khi Grakk còn sống, trong phạm vi 5m mỗi khi chịu sát thương quá 10% delay 2s. Và lúc tử vong cũng kích hoạt nổ một lần nhưng thời gian nổ sau 3s khi chết, quá vô dụng. Với 3s chúng nó thừa sức chạy khỏi phạm vi vụ nổ. Mà dame nổ cũng gãi ngứa.

yeusim.com

Facebooktwitterpinterest