Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực là một siêu phẩm truyện tranh cực hay trong thời gian gần đây với những pha combat huỷ diệt cấp hành tinh đến cả vũ trụ. Quay ngược thời gian, khôi phục hành tinh, tạo ra hàng tỷ sinh mệnh chỉ trong tích tắc.
Tuy nhiên nhiều người chưa biết đến bộ truyện này.
Nhiều anh em đọc truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực vẫn đang tranh cãi nhau khốc liệt về Nham Sâm – main chính của bộ truyện đang là Bán Bộ Tiên Đế hay đã là Tiên Đế. Vì hai đẳng cấp tu vi này chênh lệch nhau 1 trời 1 vực.
Trước tiên điều chúng ta phải xem là bên dịch thuật có dịch đúng với bản Raw không đã.
Điều này cần người cực kỳ hiểu biết tiếng Trung thì mới có thể đối chiếu được.
Tip Vlog không phải là người biết tiếng Trung nên có đưa bản Raw đây thì mình cũng chịu chết.
Tuy nhiên khi mình đọc kĩ câu thoại này ở cuối Chap 7 : “Chờ sau khi Ta Xuất Quan Xưng Đế … Mặc dù chỉ là Bán Bộ Tiên Đế, Nhưng Nhìn Chung Cả Thiên Giới không còn ai có thể là đối thủ của ta.”
Nhìn văn phong của câu này, có cụm từ “Mặc Dù” và từ “Chỉ”
Thì mình nghiêng về khả năng bên dịch đã dịch đúng so với bản Raw, lúc này Nham Sâm mới chỉ là Bán Bộ Tiên Đế.
Nhưng giữa Chap 15, 86 và 121, thì nhiều nhân vật đều cho rằng Nham Sâm đã là Đế Tiên. Bản thân Nham Sâm cũng từng nói mình là Đế Tiên ở Chap 86.
Tip Vlog phát hiện ra 1 điều rằng là ở Chap 7, sử dụng thuật ngữ “Bán Tiên Đế”. Còn chap 15, 86 và 121 sử dụng thuật ngữ “Đế Tiên”. Hai từ Tiên Đế và Đế Tiên có giống nhau không? Nhiều bạn sẽ nhầm tưởng 2 từ này giống nhau, nhưng thực ra là khác nhau.
Tiên Đế là tên gọi của 1 đẳng cấp tu vi.
Còn Đế Tiên có nghĩa bạn là người mạnh nhất tiên giới, người có thể xưng vương tiên giới, đúng nghĩa trong câu thoại của lão tôn giả bị Nham Sâm đánh hộc máu mũi : ” Đây chính là Đế Vương trong “Đế Tiên” Tiên Trung trong truyền thuyết sao ?
Bởi ngoài Nham Sâm ra không ai trên tiên giới có thể mường tượng được như nào mới đạt đẳng cấp tu vi Tiên Đế, lại bị một mình Nham Sâm phẩy tay đánh bại nên đôi khi họ hiểu nhầm Nham Sâm đã là Tiên Đế.
Nói đúng hơn Nham Sâm gọi là Đế Tiên là chuẩn, bởi cả tiên giới không ai có khả năng so kèo với Nham Sâm hiện tại.

Như vậy tổng hợp 2 dữ kiện này qua phân tích có thể thấy Nham Sâm vẫn là Bán Tiên Đế theo cách định nghĩa của Nham Sâm. Nhưng đẳng cấp là Đế Tiên vì vô địch tiên giới.
Còn theo mình hiểu. Nham Sâm đã có tu vi Tiên Đế.
Nhưng cơ thể vẫn là Bán Tiên Đế, nên cần thêm 1 bước nâng cao đẳng cấp của cơ thể.
Như vậy Nham Sâm vẫn có thể sử dụng skill của cấp Tiên Đế, như Nham Sâm khẳng định ở đầu chap 7, anh có thể tạo ra các sinh mệnh cấp Nguyên Anh, Hoá Thần, Kim Đan (Tiên Giới), trong khi Tôn Giả chỉ có thể tạo được sinh mệnh cấp thấp hơn.

Facebooktwitterpinterest