Mấy ngày vừa qua, dân mạng Trung Quốc vô cùng xôn xao trước tiếng Rồng Gầm ở vùng núi Xiushui , Uy Ninh, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên…
Continue Reading