Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đã chia sẻ nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh nhiều người địa phương tập trung ở vùng núi Xiushui , Uy…
Continue Reading