Đầu tiên là lập acc. Nghe chừng có vẻ đơn giản, nhưng thực ra, thì trang này vẫn đang ở quá trình Beta thử nghiệm, mấy ông viết code vẫn…
Continue Reading