Park Chung Hee (sinh ngày 14 tháng 11 năm 1917) là một nhà hoạt động chính trị người Hàn Quốc, Đại tướng, Thủ lĩnh của Đảng Dân chủ Cộng hòa.…
Continue Reading