Nakroth là một trong những tướng khó chịu và ức chế nhất Liên Quân với khả năng di chuyển cực kỳ linh động và chuyên môn đi cắn trộm rồi…
Continue Reading