Chơi Xạ Thủ bắn thì rất sướng tay, nhưng mặt đối mặt với mấy con tướng dame to như Sát Thủ, Đấu Sĩ, Pháp Sư thậm chí là các Xạ…
Continue Reading