Một Game cổ nhưng khá hay. Hinterland có lối chơi gần như Warcraft. Bạn vừa nhập vai đi đánh quái luyện lv, thu thập trang bị, lại xây thành, xây…
Continue Reading