Ngày xưa, mình ghét đi rừng lắm, nhưng từ khi cầm Keera đi rừng, thấy bá vãi chưởng. Thậm chí thấy còn linh động hơn cả Nakroth. Tỉ lệ win…
Continue Reading