Tag archives for Kim Seok Jin

Blog Kpop

[HOT] Người hâm mộ BTS Jin tiếp tục gửi Xe Cổ Động, yêu cầu BigHit đối xử tốt với nghệ sĩ của họ.

Người hâm mộ BTS JIN đã gửi thêm một chiếc xe tải vào sáng ngày 9 tháng 9. Đây là chiếc xe tải thứ 4 được gửi đến văn phòng…
Continue Reading
Blog Kpop

[Tin buồn] BTS không được miễn trừ nghĩa vụ, Jin sẽ là người nhập ngũ đầu tiên trong năm 2020.

Chia buồn cùng các ARMY, BTS vẫn sẽ phải làm theo đúng thủ tục gia nhập nghĩa vụ quân đội, mà không có quyền miễn trừ. Nhiều tháng vừa qua,…
Continue Reading
error: Content is protected !!