Chắc hẳn nhiều anh em đã từng nghe rất nhiều về những vụ người Trung Quốc nhập đỉa, lá vải, nhãn và nhiều thứ vô giá trị khác có giá…
Continue Reading