Các dòng tướng Xạ Thủ đều có đặc trưng là Chỉ Số Nền Tốc Độ Đánh Cao. Trung Bình ở Cấp 15, Xạ Thủ có chỉ số Tốc Độ Đánh…
Continue Reading