Vốn là một người chịu đau tốt, nhưng phải nói đây là lần thốn nhất mà mình trải qua. Mình bị sâu răng nhiều năm rồi, do hay ăn kẹo…
Continue Reading