Tiếp tục bài viết  Liên Quân, Đội hình tướng nào đi map 10v10 tốt nhất ? , hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp những con tướng mạnh cho map…
Continue Reading