Vào ngày 22 tháng 10, Irene đã vướng vào nghi vấn sau khi biên tập viên nổi tiếng Kang Kookhwa đăng một bài đăng trên Instagram về hành vi thô…
Continue Reading