Tag archives for Ten Ten

Ten Ten

1000 view Youtube thì kiếm được nhiêu tiền ? Nhiều Đại Gia bỏ tiền tỷ cho 1 video, Có lẽ Vui là Chính.

Đây là câu hỏi muôn thủa mà newbie hay người ngoại đạo hay hỏi. Hồi tôi đọc báo chí buồn cười nhất là, cứ kênh Youtube nào nổi lên, là…
Continue Reading
error: Content is protected !!