Đây là một serries phim hoạt hình của Hàn Quốc. Lấy bối cảnh trong 1 xã hội hiện đại, Con Người, Thần và Quỷ đều tồn tại cùng nhau. Nội…
Continue Reading