Một ngày đẹp trời, bỗng nhiên Laptop của bạn không nhận tai nghe. Headphone cắm vào Laptop gặp hiện tượng, khi gỡ driver âm thanh cài lại thì nhận, nhưng…
Continue Reading