Ở bài viết này, mình chỉ chia sẻ về đội hình xung quanh con Elsu, con tướng tủ vô cùng yêu thích của mình. Vì không có đồng đội, nên…
Continue Reading