Ngày xưa mình mua thiết bị kích sóng Totolink EX200 tại một đại lý kiêm văn phòng công ty buôn bán thiết bị phụ kiện mạng. Giá mua lúc đó…
Continue Reading