David Beasley, người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), cảnh báo 60% người dân Triều Tiên có nguy cơ chết đói, cần thế giới hỗ trợ ngay…
Continue Reading