Đúng là xui xẻo cho thanh niên 2 ngón, móc túi ai không móc, đi móc đúng cảnh sát.
Một clip ngắn ghi cảnh thanh niên trộm cắp, móc túi đúng cảnh sát, bị đuổi bắt tại cây ATM.
Có lẽ anh cảnh sát vắt đồng phục ngành trên vai nên thanh niên 2 ngón hấp tấp hành nghề mà không nhận ra.
Bị anh cảnh sát đuổi đến tận cây ATM. Đường cụt, thanh niên trộm cắp không thể chạy thoát.
Anh cảnh sát không quên tạt cho thanh niên hai ngón vài cái.
Đáng đời thanh niên, trai tráng, có sức khoẻ mà đi làm trộm cắp. Đi đêm có ngày gặp ma là đây.

Facebooktwitterpinterest