David Beasley, người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), cảnh báo 60% người dân Triều Tiên có nguy cơ chết đói, cần thế giới hỗ trợ ngay lập tức.
Nạn dịch hoành hành trên thế giới, các giải pháp ngăn cách, hạn chế, khiến Triều Tiên càng bị cô lập và các tổ chức nhân đạo Quốc Tế khó thể tiếp cận người dân của quốc gia này.
Nguồn tài trợ đến Triều Tiên sụt giảm mạnh đặc biệt là về lương thực.
Điều kiện sống của dân thường ở Triều Tiên ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, 60% dân Bắc Triều Tiên có nguy cơ đói mỗi ngày.
Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 10,4 triệu người ở Triều Tiên đang cần các chương trình hỗ trợ khẩn cấp, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ.
Cuộc khủng hoảng lương thực ảnh hưởng đến một bộ phận lớn dân số, đến nỗi người đứng đầu WFP David Beasley đã phải kêu gọi quốc tế hỗ trợ nhân đạo.

yeusim.com

Facebooktwitterpinterest